مفهوم حسبه در قرآن، حدیث و آثار فقهای اسلامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر برگرفته از پایان‌نامه‌ای به نام‌ "بررسی امور انتظامی در نظام حسبه اسلامی‌" می‌باشد،که نگارنده در آن ضمی بررسی ریشه‌های‌ تفکر حسبه در آیات قرآن و احادیث معصومین به‌ نظریات چهار تن از فقهای شیعه در خصوص‌ سرچشمه تفکر حسبه،یعنی،امر به معروف و نهی‌ از منکر پرداخته است.در این بررسی به مسایلی‌ همچون،مراتب امر به معروف و نهی از منکر، محدوده امر به معروف و نهی از منکر،شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر،می‌پردازد.ضمنا در مقاله نظریات دانشمندان و اندیشمندانی چون، علامه حلی،امام محمد غزالی،حضرت امام‌ خمینی(ره)و فقهای اهل سنت،در زمینه اقسام‌ معروف و منکر و شروط محتسب آورده شده‌ است. در مقاله مزبور سعی شده با توجه به‌ اشتراک نظام حسبه با نیروی انتظامی،که این نیرو مجری بخش عمده‌ای از نظام حسبه در حال‌ حاضر است،به وظایف سازمان حسبه از زمان‌ پیامر اکرم(ص)و حضرت علی(ع)،که مؤسس‌ حکومت اسلامی بوده‌اند،تا به حال پرداخته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .