تأثیر افکار عمومی، افکار سنجی بر مأموریتهای ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

همانگونه که از عنوان مقاله مستفاد می‌گردد ارتباط عقلایی میان‌"افکار عمومی‌"و"مأموریتهای‌ متنوعه نیروی انتظامی‌"هدف ما در ارائه این نوشتار است.واقعیت این است که افکار عمومی به جهت‌ "پیچیده بودن‌"و"چند رشته‌ای بودن‌"از اهمیت فوق‌ العاده‌ای برخوردار است،و انی موضوع چگونگی رجوع‌ واقعی به افکار عمومی را مدلل می‌سازد.رجوع مستقیم‌ به افکار عمومی در قالب‌"پرسشنامه‌های علمی‌"و رجوع غیر مستقیم به افکار عمومی به شکل‌"تحلیل‌ محتوای‌"روزنامه‌ها و مجلات خواهد بود و آنچه که در هر دو مورد لازم است پیاده شدن شیوه‌های علمی‌ نمونه‌گیری خواهد بود.از سوی دیگر،افکار عمومی با دو بعد"نگرشی‌"و"ارزشی‌"مورد توجه قرار می‌گیرد.و با عنایت به ساختار مذهبی کشور و رژیم جمهوری‌ اسلامی که منبعث از خواست و اراده همگانی مردم‌ ایران است،صرفا می‌توان به بعد نگرشی اهتمام جدی‌ نمود.با توجه به این رویکرد و با تفکیک مأموریتهای‌ نیروی انتظامی که شامل مأموریتهای‌"نظم و"امنیت‌" می‌باشد،بعد نگرشی افکار عمومی عمدتا در بعد نظم‌ تجلی واقعی می‌باید(متناسب با مأموریتهای نیروی‌ انتظامی). با توجه به حساس بودن امنیت،پیچیده و کثیر الابعاد بودن امنتی،معرفتی بودن التهاب افکار عمومی‌ و عدم شناخت واقعی افکار عمومی از الزامات امنیتی، رجوع به افکار عمومی برای تبیین و بررسی مأموریتهای‌ نیروی انتظامی در بعد امنیت بایستی همراه با تأنی، درایت و حساسیت فوق العاده باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .