رشد و نمو کودک و رفتار ترافیکی او

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

چرا کودکان و نوجوانان رفتار ترافیک‌ نامناسبی دارند؟چرا آنها هنگام پرتاب شدن توپ در خیابان،بدون توجه به رفت‌وآمد ماشینها،به دنبال‌ توپ می‌دوند؟چرا کودکان حتی بعد از آموزش اصول‌ راهنمایی و رانندگی،رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی‌ ترافیکی دارند؟چرا کودکان طرف چپ و راست خود را در خیابان و ترافیک درحال نزدیک‌شونده را درست تشخیص نمی‌دهند؟چرا کودکان دریافت‌ نادرستی از علایم ترافیکی دارند؟پاسخ این سؤالات‌ و نیز سؤالات دیگری از این قبیل،با ارائه یافته‌های‌ پژوهشهای کشورهای مختلف و نظریات بعضی از روان‌شناسان معروف در این مقاله ارائه شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .