نقش ارتباطات در کاهش تقاضای سفر و تراکم ترافیک

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

چکیده

سنگین بودن ترافیک از مشکلات جوامع‌ بشری است که در اثر سفرها و جابه‌جایی‌های‌ زیاد انسان وکالا بوجود می‌آید و موجب تحمیل‌ هزینه سنگین مادی و معنوی بر جامعه می‌شود.بر این‌اساس،کاهش حجم سفر را می‌توان عاملی‌ مطلوب دانست که درخصوص آن باید برنامه‌ ریزی نمود. امروزه در جهان برای کاهش تقاصای سفر،از شیوه‌ها و روشهای گوناگونی استفاده می‌شود. استفاده از پست و تجارت الکترونیکی و...را می‌توان در زمره این روشها قلمداد نمود. در این مقاله پس از پرداختن به ابعاد و روشهایی که می‌تواند در کاهش تقاضای سفر مؤثر افتد،به ارائه پیشنهادهایی که در نیل به این هدف‌ در کشور کمک می‌نماید،پرداخته شده است و از نقش مؤثر پست،مخابرات،اصلاح سیستم اداری‌ سخن به میان آمده و موانع و مشکلات آن نیز برشمرده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .