نخبگان نظامی و سیاسی عصر پهلوی (1)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

کندوکاو تاریخ سیاسی پرفرازونشیب‌ معاصر ایران،بویژه مقطع حاکمیت خفت‌بار خاندان پهلوی و حاکمیت استعماری و چپاول گرایانه شیطان بزرگ آمریکا و نقشی که در این میان بازیگران صحنه سیاسی و نخبگان وابسته‌ به آن داشته‌اند،از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اسست‌ تا در پرتو آن،خط ذلت،حقارت و خودباختگی، بازشناسی و کالبدشکافی علمی قرار گیرد و زمینه‌های عبرت‌آموزی و پندگیری برای نسل‌ حاضر و نسل های آینده و بازیگران صحنه سیاسی و اجتماعی کشور فراهم آید و خط درخشان و نورانی‌ استقلال،عزت،کرامت و آزادگی را که حضرت‌ امام خمینی(سلام ا...علیه)با انقلاب کبیر اسلامی‌ و الهی‌اش به ارمغان آورد،تابناک‌تر و عمیق‌تر، استقرار و استمرار یابد مقاله حاضر تلاشی در جهت به تصویر کشیدن شخصیت اردشیر زاهدی، از پیش‌گامان خط ذلت در عصر پهلوی است.امید آنکه مفید فایده قرار گیرد. و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .