بررسی ماهیت حقوقی اضطرار

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

اضطرار یکی از عواملی است که باعث‌ تبرئه مضطر از مسئولیت کیفری ناشی از عمل‌ اضطراری می‌گردد.لیکن این سؤال اساسی مطرح‌ است که ماهیت حقوقی اضطرار چیست؟آیا جزو عوامل توجیه‌کننده جرم می‌باشد و یا از عوامل‌ رافع مسئولیت است که هریک از این دو شق، تبعات و آثار خود را داراست. در این مقاله با بهره‌گیری از ادله فقهی و حقوقی ثابت کرده‌ایم که فعل شخص مضطر در حالت اضطراری مباح می‌باشد و مضطر اصولا مرتکب جرم نمی‌شود،لذا معاونین و شرکای فرد مضطر نیز قابل تعقیب کیفری نمی‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .