خشونت بلواگران در شورشهای شهر تاتنهام

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

مدرس دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

لحظه‌به‌لحظه شورش های تاتنهام‌ انگلستان در سال 5891،بخصوص واکنش و نحوه‌ افزایش خشونت بلواگران می‌پردازد. در این مقاله‌ نحو مقابله پلیس و خدمتگزاران اورژانس‌ (فوریت‌های پزشکی)با این شورش،بخصوص‌ اشکالات موجود،نیز مطرح شده است. علاوه‌بر کارشناسان نیروی انتظامی،این مقاله تجربیات‌ خوبی را برای کارکنان فوریت پزشکی و ماموران‌ آتش‌نشانی جهت برنامه‌ریزیهای آینده در خصوص مقابله با چنین بحرانی را دارد. هرچند مقاله در سال 5891 منتشر شده است،ولی‌ موضوعیت آن تاریخی بوده و جنبه علمی آن‌ زمان‌پذیر نمی‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .