طرح ایجاد پایگاه اطلاعات دانشگاه و رابطه آن با برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

برنامه ریزی آموزش عالی الزاماتی چون: آگاهی از سیاست های توسعه کشور، شناخت ساختار برنامه ریزی آموزشی، گردآوری اطلاعات برای ایجاد پایگاه اطلاعات و نیز شناخت نظام آموزشی دارد. از میان این ملزومات، ایجاد پایگاه اطلاعاتی کامل و نظام یافته از وظایف اساسی شخص برنامه ریز آموزشی و یا واحدهای برنامه ریزی دانشگاه هاست. تشکیل پایگاه اطلاعات در بر گیرنده آگاهی از سیاست های کلان دولت و یا سازمان درباره توسعه آموزش عالی، انتظارات عمومی از دانشگاه، اطلاعات آماری درباره روندهای اقتصادی، جمعیتی و جامعه شناختی، بودجه و اعتبارات، آمار ثبت نام دانشجویان در رشته های مختلف، اعضای هیات علمی و فضاهای آموزشی و... است. پایگاه اطلاعاتی یک اصطلاح کلی است و برای تشریح مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده در دانشگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از استقرار پایگاه اطلاعاتی آموزش عالی آن است که پایگاه مزبور اطلاعات لازم، برای برنامه ریزی آموزش عالی را عرضه کند. پایگاه اطلاعاتی، نه تنها در سطح کشور یا در سطح یک سازمان باید تشکیل شود، بلکه در هر دانشگاه و در چارچوب واحد برنامه ریزی دانشگاهی آن باید به وجود آید. با توجه به ظهور جامعه اطلاعاتی، افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه علوم انتظامی، سیاست های افزایش هیات علمی، فضاهای آموزشی و استفاده از فناوری های جدید پلیسی در دانشگاه علوم انتظامی، این دانشگاه باید گام های موثرتری برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی در دانشگاه برداشته و زمینه را برای پاسخگویی مطلوب به چالش های آموزشی خود فراهم نماید. این مقاله در صدد بیان ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی در برنامه ریزی آموزش عالی ناجا به ویژه دانشگاه علوم انتظامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .