سیره عملی حضرت علی (ع) در استقرار نظم و امنیت

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

 
استقرار نظم و امنیت از جمله مباحث بسیار مهم و مبنایی در سازماندهی امور و انتظام در کارهای حکومتی‌ است.توجه و اهتمام بدین امر مهم در امور داخلی و خارجی حکومت اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد؛چرا که‌ بدون امنیت،توسعه در هیچ زمینه‌ای(سیاسی،فرهنگی و...)ایجاد نخواهد شد.حضرت علی(ع)نیز از همان‌ ابتدای به دست گرفتن حکومت،بدین مهم توجه داشته‌اند و مواضع روشن خود را در لزوم برقراری امنیت در وجوه مختلف تبیین کرده‌اندوبا عنایت بدین موضوع مهم،در این مقاله تلاش شده است چگونگی رسیدن به‌ الگوی مناسب با بیان اصل نظم و امنیت و وحدت فیمابین و عوامل تهدید کننده امینت در حکومت از جمله‌ عصبیت‌های قومی،نژادی و شورش‌های داخلی و همچنین هدایت و توجیه کارگزاران و توجه به تقویت‌ باورهای دینی و کرامت انسانی به عنوان روشی پیشگیرانه در جهت تأمین امنیت از دیدگاه امام علی(ع)مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .