بستن کوچه ها و معابر و کاهش جرم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

با نگاهی به تاریخ بشریت،مشاهده می‌شود که مفهوم پیشگیری از جرم از همان ابتدای‌ تشکیل جوامع به صورت تلویحی یا صریح مطرح بوده است.اما از سه دهه پیش این مفهوم‌ در سطحی وسیع،مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.همان‌طور که در علم‌ پزشکی شعار معروف«پیشگیری بهتر از درمان است»مطرح بوده،امروزه کشورهای متمدن‌ نیز به این نتیجه رسیده‌اند که بخش اعظم مبارزه اساسی با جرم،از طریق پیشگیری است.در کشور ما ایران نیز این واقعیت از چشم قانونگذار دور نمانده و در بند 5 اصل 651 قانون‌ اساسی،مورد توجه قرار گرفته است.نوشتار حاضر،ترجمه کتابی است از مجموعه‌ کتاب‌هایی با عنوان‌ COPS (پلیس)..مجموعه یاد شده،طرحها و تحقیقاتی است که عموما توسط پلیس آمریکا در راستای پیشگیری از جرم انجام شده است.در این کتاب سعی مؤلف‌ بر این بوده که نوع خاصی از پیشگیری،یعنی پیشگیری از جرم با اتکا بر تغییرات محیطی را ارائه دهد.این جنبه پیشگیری نسبت به سایر جنبه‌ها جدیدتر بوده و عموما با تصمیم‌گیری و دخالت چندین مرجع و مسئول دولتی از جمله پلیس به همراه مشارکت مردم قابل اجرا است. کتاب یاد شده در دو بخش تنظیم شده است.بخش اول به‌طور مختصر ما را با ماهیت موضوع‌ و چگونگی اجرای طرح با توجه به مقتضیات جامعه آشنا می‌کند و بخش دوم ارائه‌دهنده 8 تحقیق انجام شده در مورد طرح‌هایی است که با توجه به طراحی محیطی،از وقوع برخی از جرایم پیشگیری کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .