تأملی در شناخت امنیت اجتماعی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابعاد تشکیل‌دهنده امنیت ملی است و چنانچه به هر میزان‌ این مؤلفه در میانه سایر مؤلفه‌ها نقش بیشتری داشته باشد،امنیت ملی پایدارتر،کم‌هزینه‌تر و بالنده‌تر است. مهاجرت‌های گسترده،جنگ‌های داخلی،تعارضات و درگیری‌های قومی،گسترش قاچاق‌ و افزایش بی‌رویه معتادان،گرسنگی سیل عظیمی از جمعیت در کشورهای جهان،شیوع‌ بیماری‌هایی چون ایدز و غیر ه همه دست به دست هم داده و توجه صاحبنظران امنیت ملی را معطوف به بستر اجتماع و گروه‌های اجتماعی کرده است؛بنابراین،طرح مبسوط یک بحث‌ نظری است.در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به نظرات اندیشمندان مقوله و امنیت، تهدیدات امنیت اجتماعی را که تهدید علیه هویت اجتماعی است مشخص کرده و راهکارهای مقابله با آن در جمهوری اسلامی ایران ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .