سیاست کیفری سخت گیرانه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

واکنش‌های سخت‌گیرانه نسبت به جرم که تحت تأثیر جنبش‌های اصلاحی در حقوق کیفری‌ به محاق رفته بودند،از دهه هفتاد قرن بیستم میلادی تجدید حیات یافته‌اند.احیای این‌ رویکرد نه تنها متأثر از تلاش‌های تئوریک برای تبیین ضرورت بازگشت به نظریه بازدارندگی‌ مجازات‌ها با اصلاحاتی اندک بوده است،بلکه ناشی از عدم موفقیت شایسته نظام اصلاح و تربیت که در قالب اصلاحات و ابتکارهای متعددی در نظام‌های حقوق کیفری متجلی شده‌ بود،و ایراد انتقادهای اساسی در خصوص کارکرد آن نیز،بوده است.بر این اساس،سیاست‌ کیفری سخت‌گیرانه،به عنوان گزینشی معقول و پاسخی مناسب به نرخ فزاینده جرم،ناامنی‌ گسترده اجتماعی و به ویژه احساس ناامنی فراگیر،مورد توجه قرار گرفت و در بسیاری از کشورها با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شد. پذیرش این رویکرد و تلاش برای کاربردی کردن ابعاد آن نه تنها بیانگر رویگردانی از کثیری از تحولات نظری در مبانی حقوق کیفری است بلکه از سوی دیگر،منجر به الغاء و انحلال برخی نهادهای اصلاحی-تربیتی و تجدید حیات بعضی روش‌های منسوخ شده‌ است که در هر حال مطالعه آن را ضروری‌تر می‌کند.در این مقاله ضمن بررسی مختصر علل‌ ظهور این سیاست،مهم‌ترین و برجسته‌ترین ابعاد آنکه گاه در حقوق کیفری ایران نیز نمادهای‌ بارزی دارد،مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .