شخصیت و خرده فرهنگ پلیسی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

کار پلیسی به علت شرایط پیچیدهء خود با دیگر مشاغل تفاوت‌هایی اساسی دارد.مأموران‌ پلیس«خطوط قرمزی»هستند که مرز نظم را از بی‌نظمی جدا می‌سازند و با ابزارهای قانونی‌ خود به برقراری نظم و امنیت می‌پردازند.مأموران نوعا وقت خود را صرف کار و تعامل با افراد بزه دیده،بزهکار و شرور جامعه می‌کنند.آنها حین گشت‌زنی در حوزه‌های استحفاظی‌ خود در راستای کمک به مردم،اغلب با افرادی مواجه می‌شوند که بزه دیده،دردمند، خشمگین،ناامید،آشفته و گاهی سوگوارند.پلیس را به ندرت بر سر صحنه‌ای خوشایند فرا می‌خوانند.ماهیت این کار پلیسی برخی محققان را بر آن داشته است که ادعا کنند برخی‌ انسانها ذاتا شخصیتی پلیسی دارند و از این‌رو بعدها جذب کار پلیسی می‌شوند.البته بیشتر محققان بر این باورند که افرادی که شغل پلیسی را برمی‌گزینند و در سازمان پلیس گزینش و مشغول به کار می‌شوند،به واسطهء فرایند جامعه‌پذیری و تجارب کاری خود،نقاب شخصیت‌ پلیسی به چهره می‌زنند و در عمل،غرق خرده فرهنگ پلیسی می‌شوند.مقالهء حاضر بر آن‌ است ضمن تشریح خرده فرهنگ پلیسی و عناصر تشکیل‌دهندهء آن،دیدگاه‌های مختلف‌ دربارهء علل ایجاد شخصیت پلیسی را برای خوانندگان محترم تبیین کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .