مدیریت حسبه یا پلیس اسلامی الگویی برای پلیس حال و آینده

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و مدنی،حتی روش‌های مدیریتی حاکم بر آنها،به یکباره پدید نیامده‌اند.هرکدام از این سازمان ها محصول تلاش و کنکاش پیشینیانی بوده است که با اصلاح‌ خطاها و کاستی ها،امانتی قابل استفاده و میراثی ماندگار را به نسل امروز سپرده‌اند.بدیهی است‌ که باگذشت زمان،روند بازپیرایی و تطبیق سازمانها و امور جاری آنها با شرایط زمانی و مکانی‌ باید ادامه داشته باشد؛در غیر این صورت دچار فرسودگی و پیری می‌شوند و از دور تمدن‌ آیندگان خارج می‌گردند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در برقراری نظم و امنیت و تأمین آسایش و رفاه عمومی آحاد مردم در جامعه،سازمانی لازم الوجود و خدمت گزار است.قابل‌توجه آنکه این سازمان دارای هویت و پیشینه‌ای غنی و برگرفته از اندیشه‌های‌ اسلامی است.تفکر حسبه اسلامی پشتوانه قوی فکری و سازمان‌های منشعب از این اندیشه، پیشینه‌های تشکیلاتی و الگوهای قابل استفاده برای ادامه حضور نیروی انتظامی در نظام‌ اداری جمهوری اسلامی و حکومت جهانی امام زمان(عج)است. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی مفصل با عنوان«بررسی امور انتظامی در نظام حسبه‌ اسلامی»است که با استفاده از روش تحقیق تاریخی و گردآوری اطلاعات از منابع‌ کتابخانه‌ای،برای بازنمایی سوابق فقهی،حقوقی و تاریخی اندیشه انتظامی در تاریخ اسلام‌ صورت گرفته است.در این مقاله علاوه بر اشاره به وجود اندیشه انتظامی در قرآن و حدیث‌ معصومان،به دیدگاه‌های فقهای مسلمان،سیره انتظامی پیامبر(ص)و خلفای راشدین و تاریخ‌ حسبه در سرزمین‌های مسلمان نیز نیم نگاهی می‌شود.در پایان با استخراج خدمات نظام‌ حسبه و نیروی انتظامی به مردم و فهرست کردن وجوه مشترک خدمات این دو نظام و سازمان، نتیجه‌گیری می‌شود که نیروی انتظامی شایسته‌ترین وارث نظام حسبه اسلامی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسنده [English]

  • . .