ارزیابی و ارزشیابی عملکرد کارکنان پلیس (قسمت اول)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

 انسان‌ها به‌طور پیوسته درحال ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های خود و دیگران می‌باشند و این عمل را به‌ صورت‌های مختلف انجام می‌دهند و نتایج حاصله از آن بر ادامه و نحوه ارتباط برقرار شده یا مسیر افراد،تأثیرگذار است.سازمان‌ها در جهت حفظ کارکنان خود و ارتقاء سطح توانایی‌ها و قابلیت‌های آنان اقدام به تدوین و اجرای‌ برنامه‌های مختلف می‌نمایند که اطلاعات اساسی جهت تنظیم این برنامه‌ها از نتایج ارزیابی‌ها و ارزشیابی‌های‌ عملکرد کارکنان به دست می‌آید.در این مقاله،ابتدا ارزشیابی را تعریف کرده و وجه تمایز میان ارزشیابی رسمی و غیر رسمی تشریح می‌شود و سپس در زمینه اهمیت ارزشیابی در طی دوران مختلف آموزش و اشتغال کارکنان و همچنین‌ اهداف اساسی ارزشیابی بحث می‌گردد،و در ادامه،انواع متداول ارزشیابی عملکرد کارکنان به دقت تشریح شده و فرم‌ها و نمونه‌های عملی هریک از این‌گونه ارزشیابی‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
  • . .