مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مفهوم امنیت قدمتی به وسعت تاریخ بشر و از جهتی بر مفهوم«اجتماع»و«جامعه»تقدم‌ دارد.این مفهوم به تدریج و با توسعه بشری تحول‌ و ابعاد تازه‌ای یافته است،به‌گونه‌ای که امروزه‌ امنیت را در توسعه،و(نه اسحله)،سراغ می‌گیرند تامین امنیت به عنوان اساسی‌ترین وظیفه حکومت‌ برشمرده شده است.قرآن به عنوان قانون اساسی‌ و دستور العمل حیات معقول انسان و جامعه‌ انسانی،به این امر توجهی خاص داشته و بر آن در تامین سعادت دنیا و آخرت انسان تاکید کرده است. ایمان،امنیت و امانت همه در این راستا قابل فهم‌ می‌باشد.این نوشتار کوشیده است با نگاهی گذرا به این مفهوم بنیادین و معناشناسی و تبارشناسی‌ امنیت،ابعاد مختلف آن را در حد وسع و با ایجاز تمام به بحث گذارد و در خلال داستان ها و آیات‌ قرآن،به بازشناسی«امنیت»بپردازد.این کار، بی‌تردید،خالی از خلل نیست.اما امید داریم با نقد مشفقانه که حیات علم به آن وابسته است،این‌ نقد مشفقانه که حیات علم به آن وابسته است،این‌ نظر قرآن راهگشای ما در تامین امنیت جامعه‌ اسلامی و ملت عزیزمان گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .