بررسی آسیب های امنیتی شهرستان دماوند

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

امنیت در بُعد خرد یا کلان خود محصول یک فرایند جمعی است؛ چنانچه در کل این فرایند یک جزء آن وظیفه خود را به درستی انجام ندهد کل سیستم با مشکل روبه­ رو می­ شود و این خود بستر مناسبی خواهد شد برای رشد ناهنجاری­ ها و کج­روی­ ها و جرایم مختلف که بزهکاران و مجرمان با فرصت طلبی خود از شکاف به وجود آمده استفاده می­ کنند و مقاصد شوم خویش را پیگیری می­ کنند. اصولاً امن و احساس امنیت در یک جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی بین تمام ارگان ها است که به اندازه وزن خویش در تولید امنیت ملی یا اجتماعی تأثیر گذار می­ باشند. در این مقاله پژوهشی با رویکردهای انتظامی به مقوله امنیت اجتماعی در شهرستان دماوند پرداخته شده است و با احصاء عوامل تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی این شهرستان به بررسی آسیب شناسانه امنیت در آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .