عوامل کلیدی موفقیت برای سازمان پلیسی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

با توجه به شرایط بسیار متلاطم محیطی و افزایش پیچیدگی جرایم و گسترش جرایم سازمان یافته، بسیار واضح است که سازمان های پلیسی باید به طور مداوم به دنبال بهینه سازی سازمانی در راستای تطابق با محیط خود به منظور برقراری امنیت عمومی باشند. سازمان پلیسی برای انجام موفق رسالت اصلی خود در یک محیط بسیار پیچیده با تغییرات مستمر و غیرقابل پیش بینی، نیازمند ویژگی ها و قابلیت های ویژه ای است که به وسیله آن ها بتواند واکنش سریع و موثر نسبت به تغییرات و ... داشته باشد. هدف این مقاله ارایه لیستی از کلیدی موفقیت برای سازمان های پلیسی بر اساس بررسی منظم ادبیات سازمان های موفق و تلفیق آن ها با مفاهیم و نیازمندی های عرصه امنیت و پلیس است. این مقاله تلاش دارد برخی از روش های رایج به منظور تعیین و بررسی سازمان موفق را برای بسط و توسعه یک مدل مفهومی از سازمان موفق پلیسی ارایه دهد. در این مقاله پس از بررسی رویکردهای موجود برای تعیین سازمان توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز برای آن به منظور انجام موفق رسالت خود بررسی می شود
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .