به سوی پلیس دانش محور

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

2 مدرس دانشگاه

چکیده

درک و ویژگی های سازمان های دانش محور و دستیابی به یک تصویر جامع نسبت به رویکرد جدید مدیریت دولتی به سوی مدیریت دانش، گام اول حرکت به سوی طراحی یک پلیس «دانش محور» تلقی می شود. از دیگر ملزومات و مقدمات این مهم می توان به تقویت توان یادگیری، تقویت توان یاددهی، سیالیت جریان های دانش، تقویت توان آینده پژوهی در پلیس و پیش ضرورت های مدیریتی شامل تغییر فرهنگ مدیریت به فرهنگ دانشوری و تغییر صفات فرمانده از «مدیریت پلیسی» به «رهبری پلیسی» اشاره کرد. در آغاز این مقاله تصویری از سازمان های دانش محور ارایه می گردد، سپس درباره برخی از ارکان چنین سازمان هایی چون: ویژگی های ساختاری، ویژگی های نیروی انسانی، دانشگر و مهم ترین نقش رهبران این سازمان ها (مدیریت دانش) مطالبی ارایه خواهد شد. در پایان، بایستگی های یک «پلیس دانش محور» مطرح می گردد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2