جایگاه پیش بینی فناوری در تصمیم گیری های راهبردی سازمان های فناوری محور با تأکید بر سازمان پلیس

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در تصمیم گیری های راهبردی برای هر سازمان به ویژه سازمان های فناوری محور، استفاده از تکنیک ها و الگوهای برنامه ریزی، متناسب با شرایط فعلی و آتی در نظر گرفته شده، ضمن اینکه با توجه به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی، این امری ضروری است. طی سال های اخیر در برنامه ریزی راهبردی این قبیل سازمان ها، یکپارچه کردن راهبردهای تجاری، خدماتی و فناوری اهمیت زیادی پیدا کرده است؛ به گونه ای که برنامه ریزی فناوری به عنوان یکی از اجزای محوری برنامه ریزی کسب و کار سازمان ها در آمده است. پیش بینی فناوری به عنوان نقطه شروع برنامه ریزی فناوری، اطلاعات لازم برای انتخاب فناوری های مناسب را در برآورده کردن نیازهای فناوران فراهم آورده و با در نظر گرفتن تغییرات محیطی، فناورانه، چرخه عمر و محدودیت های طبیعی، آینده روشنی را برای جهت گیری های فناورانه سازمان فراهم می کند. در این میان سازمان پلیس استفاده آن از انواع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور خدمات رسانی مطلوب به آحاد جامعه در راستای وظایف خود و همچنین مبارزه با اعمال خلافکارانه مجرمان متبحر و حرفه ای در امر استفاده از این نوع فناوری ها، وظیفه به کار گیری آن ها را در سازمان پلیس، آن هم از نوع پیشرفته ترین فناوری ها دو چندان ساخته است. بنابراین جا دارد این امر در برنامه های راهبردی سازمان پلیس، بیش از پیش مورد توجه جدی قرار گیرد. امری که طی سال های گذشته سرمایه گذاری های گسترده ای در مورد آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای ضمن تبیین اهمیت و مفاهیم پیش بینی فناوری و ارتباط آن با برنامه ریزی راهبردی در سازمان های فناوری محور (از جمله سازمان پلیس) روش های پیش بینی فناوری به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3