پلیس و آینده نگری

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

آینده‌نگری،آینده‌شناسی و آینده‌پژوهی از مفاهیمی است که در دهه‌های اخیر بیشتر به کار رفته و سرمایه‌گذاری‌های انسانی و مالی قابل توجهی را در کشورهای پیشرفته و بعضا در حال‌ توسعه،به خود اختصاص داده است.عدم انفعال در آینده،برنامه‌ریزی‌های آگاهانه و مشارکت فعال در ساختن آینده،از فوائد پرداختن به این عرصه‌های مطالعاتی بوده و لذا اسلام نیز آینده‌نگری را ضروری دانسته،مبانی و روش‌های آن و همچنین عوامل آینده‌ساز را تبیین کرده است. در مورد روش آینده‌نگری،تفکر و تحلیل گذشته‌نگر بسیار،بررسی همه سونگر وضع موجود،بررسی روزهای کلان،روش دلفی،مطالعهء راهبردها،...را توصیه کرده‌اند،که هر چه حیطهء پیش‌بینی محدودتر باشد،احتمالات دقیق‌تر خواهد بود. در پیش‌بینی‌هایی که آینده‌شناسان و استراتژیست‌های مشهور دنیا گمانه‌زنی کرده‌اند، علاوه بر فرصتها و ظرفیتهای توسعه،تهدیدها،چالش‌های و تنش‌هایی در زمینه‌های امنیتی‌ برای جوامع پیش‌بینی شده که مشکل حفظ اسرار،پی‌جویی هویت‌ها متمایز در مقابل جهانی‌ سازی،حدود جغرافیایی،رویکردهای متفرق برای مدیریت امنیت ملی و داخلی،پیچیدگی و سازمان‌یافتگی جرائم و تعارض بین عدالت و ثبات،از جملهء آنها می‌باشد.با توجه به‌ تحولات پرشتاب و تغییرات سریع در حیطهء مأموریت‌های پلیس در جامعهء خودمان،نیروی‌ انتظامی ضرورتا بایستی گام‌هایی جلوتر از زمان برداشته و از هم اکنون آمادگی‌های لازم برای‌ مواجهه با ناامنی‌های احتمالی آینده را احراز کند.این مقاله درصدد بیان مقدمات برای‌ احساس ضرورت اتخاذ و ایجاد ساز و کار مؤثر برای آینده‌پژوهی در امور انتظامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .