عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن کلیه کسانی که در رابطه با جرم خاص‌ سهمی دارند،گردهم می‌آیند تا به طور جمعی در رابطه با چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته و راه‌حلی بیابند. بنابراین عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل،اتفاق نظر و اجماع،این‌ بدان معناست که بزهکاران،بزه‌دیدگان و جامعهء محلی در اجرای عدالت درگیر می‌شوند.به عبارت دیگر در اجرای عدالت ترمیمی تنها یک فرد یا نهاد به نام‌ قاضی یا دستگاه عدالت کیفری،سلطهء منحصر به فرد ندارد. علاوه بر این،عدالت ترمیمی در جست‌وجوی آن است تا آنچه را که نقض شده‌ است،بهبود بخشد.پرسش محوری،در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که‌ بزده‌دیده به چه چیز نیازمند است تا بهبود یابد،خود را بازیافته و احساس آرامش و امنیت مجدد کند.از دیدگاه عدالت ترمیمی این بزه‌دیده است که باید نقش از دست‌ رفته خود را بازیابد.همچنین اصالت روابط میان فردی،جبران ضرر و زیان وارده‌ ناشی از جرم،بازپذیری و بازتوانی بزهکار،بزه‌دیده و اجتماع و مشارکت از مهم‌ترین‌ ارزش‌های حاکم بر عدالت ترمیمی است.به عبارت دیگرسه اصل اساسی عدالت‌ ترمیمی عبارت است از: 1-جرم قبل از هر چیز تعدی و تجاوز به روابط میان فردی است،نه صرفا اقدامی‌ علیه دولت؛ 2-همه آنانی که از جرم متأثر شده‌اند،دارای نقش‌ها،مسئولیت‌ها و نیازهایی برای‌ مقابله و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم هستند؛ 3-جبران ضرر و زیان،حل‌وفصل مشکلات ناشی از جرم و پیشگیری از زیان‌های‌ بیشتر به منظور حصول سازش میان طرف‌های درگیر جرم مورد نظر است. به طور کلی،در این مقاله علاوه بر تعریف عدالت ترمیمی و ویژگی‌های آن،به‌ ارزش حاکم بر عدالت ترمیمی و اصول و روش‌های اجرای آن نیز پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .