مقالات علمی : بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و تطبیق آن با قانون سال 1371 - قسمت اول

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح،مجموعه مقررات جزایی مربوط به‌ نیروهای مسلح است که به بیان جرایم کارکنان نیروهای مسلح و مجازات‌های‌ مقرره برای عقوبت بزهکاران آن می‌پردازد.در واقع بخشی از این قانون به بیان‌ جرایم خاص نظامی و انتظامی-که به سبب ماهیت آنها صرفا توسط نظامیان قابل‌ ارتکابند-می پردازد.به طور نمونه فرار از خدمت،عدم مقاومت در برابر دشمن،فرار از جبهه از این سنخ از جرایم هستند. بخش دیگری از جرایم مندرج در این قانون از نظر ماهیت و امکان ارتکاب‌ اختصاص به نظامیان ندارد و هر شخصی اعم از نظامی و غیر نظامی می‌تواند مرتکب آن شود.لیکن قانونگذار در این جرایم خاص،مرتکبان نظامی را به گونه‌ای‌ متفاوت با غیر نظامیان مورد مجازات قرار می‌دهد.حرایمی مانند جعل،ارتشاء، تقلب در معاملات دولتی و سرقت از دسته اخیر به شمار می رود.پیش از پیروزی‌ انقلاب اسلامی،قانون دادرسی کیفری ارتش مصوب 1318/10/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن،مجموعه جرایم و مجازات‌های نیروهای مسلح را تشکیل می‌داد. پس از انقلاب،قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 1371/5/18 به تصویب‌ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.پس از اتمام مدت‌ آزمایشی 5 ساله این قانون،یک بار دیگر به مدت 5 سال و برای بار دوم به مدت‌ یک سال دیگر مورد تمدید واقع شد.اخیرا مجلس شورای اسلامی قانون جدید جرایم و مجازات‌های نیروهای مسلح را در مورخه 1382/10/9 به تصویب رساند. آشنایی با این قانون و سیاسیت کیفری اعمال شده در آن برای کارکنان نیروهای‌ مسلح و حقوق‌دانان کشور ضرورت دارد،نگارده این مقاله ضمن بررسی تطبیقی دو قانون سابق و لاحق،به معرفی قانون جدید پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .