تعارض: امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس - قسمت اول

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تعارض امری اجتناب‌ناپذیر است؛به‌ویژه برای مدیران سازمان‌های پلیس. دلایل متعددی از قبیل پیچیده شدن جامعه،سروکار داشتن مدیران با مردم و محدودیت منابع به ویژه منابع انسانی و مالی برای تعارض وجود دارند.درحقیقت‌ همه سازمان‌ها،از جمله پلیس به نوعی دارای تعارض می‌باشند.اهداف فردی و سازمانی،تفاوت در شیوهء زندگی و نیازهای فردی کارکنان،تفسیرهای مختلف از قوانین و مقرارت،تفاوت‌های جسمی،روانی و اجتماعی و تنوع دیدگاه‌ها عواملی‌ هستند که می‌توانند در بروز اختلاف نظر و تعارض سازمانی دخیل باشند.در این‌ مقاله نگاهی عمیق به معضل تعارض شده است.در درجهء اول به تعریف تعارض، برداشت‌های متفاوت از تعارض،منابع مختلف تعارض پرداخته شده است.سپس در این مقاله مباحث مسئولیت مدیریت درمقابل تعارض،نحوهء برخورد با کارکنان شکل ساز، نحوهء برخورد با افراد بداخلاق،مواجهه با حملات انفرادی افراد،نحوهء رسیدگی به‌ اختلافات بیان افراد در اداره پلیس،کمک به کارکنان جهت ارتباط برقرار کردن نحوهء برخورد با تعارض‌های خارجی،نحوهء برخورد با سیاستگذاری داخلی و خارجی، حفظ تعارض سالم و مهارت‌های حل تعارض در آخر آمده است.به علت وجود تعارض در سازمان نیروی انتظامی،آشنایی با تعارض و ارائه راه حل‌های عملی آن‌ می‌تواند برای مدیران و فرماندهای سطوح مختلف ناجا و سایر سازمان‌ها مفیدواقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .