مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن - قسمت دوم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

وجود نیروی انتظامی در کشور برای ایجاد و حفظ نظم،امنیت و آسایش عمومی و پاسداری از دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی امری اجتناب‌ناپذیر است و نیاز زنان(نیمی از جمعیت کشور)به خدمات انتظامی، تعقیب،دستگیری و مجازات زنان مجرم و خرابکاری که‌ امنیت و آسایش عمومی را مختل می‌سازند،وجود پلیس‌ زن در کشور اسلامی را ایجاب می‌نماید.لذا برای کسب‌ مهارت‌های پلیسی و ارائه خدمات بهتر به زنان و کودکان، از سال 1378 دانشگاه علوم انتظامی مجددا اقدام به‌ پذیرش و تربیت افسر زن نموده است. در قسمت اول مقاله به چارچوب مفهومی تحقیق‌ (نظریه مربوط به تفاوت جنسی و تقسیم کار،نظریه‌های‌ سازمان‌ها)و تاریخچهء پلیس زن و در قسمت دوم،به‌ تاریخچهء پلیس زن در ایران،ضرورت وجود پلیس زن در کشور،توانمندی‌های زنان پلیس،محدودیت‌ها و مشکلات آنان پرداخته شده است.در آخر نیز به‌ نتیجه‌گیری و پیشنهادهای پیرامون موضوع مورد بحث‌ قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .