استاندارد پایه بین المللی ناظر بر کارکرد مقامات اجرایی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

همه دولت‌ها ملزم به انجام اقدامات فوری برای تعلیم مقامات اجرایی‌ در طی آموزش اصلی،آموزش‌های تکمیلی و دوره‌های بازآموزی،همچنین‌ تدارک قوانین ملی مطبق با نظامنامهء عملی ملل متحد برای مقامات اجرایی‌ و سایر استانداردهای اساسی حقوق بشر بین الملل قابل اجرا توسط مقامات‌ اجرایی می‌باشند. این استانداردها باید حتی الامکان وکاملا محرمانه در دسترس عموم‌ قرار گیرد و در وضع و تصویب قوانین ملی(داخلی)از آن استفاده شده و گزارش‌های عمومی پی‌درپی در مورد آنها منتشر گردد بروز وقایع استثنایی‌ همچون وضعیت‌های اضطراری یا سایر فوریت‌های همگانی نباید انحراف،و تخطی از این استانداردهای را توجیه کند. همهء دولت‌ها می‌باید سیاست فعال و قابل رؤیت در یکسان‌سازی جنبهء نوعی با توسعه و اجرای آموزش سیاست‌هایی برای مقامات اجرایی اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .