مدیریت پلیس و توسعه بهره وری واحدهای انتظامی (قسمت دوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی آموزشکده نورماندیل

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

در این مقاله ضمن بررسی نقش اسای مدیریت واحدهای پلیس در استفاده مؤثر از نیروها و شیوه‌های سنتی به کارگیری آنان،عوامل مؤثر بر استفاده از نیروها،چرخش کار،ساعات اضافه کار و یافته‌های حاصل از تحقیقات به عمل آمده در خصوص کاربرد استفاده از نیروهای انسانی و نحوهء واکنش سریع پلیس در برابر وقوع جرایم در جامعه ارائه می‌گردد. همچنین ضمن بررسی کلیهء شیوه‌های متداول گشت‌زنی،به سایر روش‌هایی که سبب گسترش رابطهء هرچه بهتر و بیشتر افراد پلیس با شهروندان‌ جامعه می‌شود،در قسمت اول اشاره می‌گردد. در قسمت دوم،ضمن ارائه تعاریف مختلف از بهره‌وری و شیوه‌های‌ سنجش و اندازه‌گیری میزان بهره‌وری در سازمان‌های پلیس،با روش‌های‌ مختلف بهبود و توسعهء بهره‌وری و نظارت هرچه بهتر مدیران پلیس در این‌ زمینه آشنا می‌شویم و به مباحث مختلفی چو نظم،انضباط،انگیزه و وجدان‌ کاری که ارتباط تنگاتنگی با موضوع بهره‌وری دارند،اشاره می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2