مدیریت تضادهای شهری : بحران موو در شهر فیلادلفیای آمریکا - قسمت اول

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نهضت موو،یک گروه افراطی و طبیعت‌گرای اکثریت سیاه‌پوستی‌ ضد فرهنگ بود که در دونوبت باعث ناآرامی‌هایی در فیلادلفیا شد. یک‌بار در دههء 1970 که منجر به درگیری پلیس باآن نهضت،کشته‌ شدن یک‌نفر پلیس و زخمی‌شدن تعداد زیادی از طرفداران نهضت و کارکنان آتش‌نشانی شد.دومین ناآرامی آن در 13 ماه می 1985 بود که‌ یازده‌نفر از اعضای این گروه ازجمله 5 کودک در آتش سوختند.61 خانه در این سلاح‌های خودکار،آتش‌زا و ضد تانک و...اعضای گروه را از مقر خود بیرون راندند.بعد از شلیک 10000 گلوله،برای خاتمهء ماجرا پلیس بمبی را از هلی‌کوپتر در یکی از خانه‌ها پرتاب کرد و تمام‌ ساکنان آن خانه را آتش سوزاندند. عواملی که منجر به ضد اجتماعی شدن این نهضت آرام و طبیعت‌ گرای سیاهپوشی گردید،تصمیم‌های بحران‌ساز مسؤولان و مسائل‌ مختلفی بود که دادگاه،پلیس،شهرداری و سایر مؤسسات به آن دامن‌ زدند که در بخش اول این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .