انضباط و رفتارهای مسأله ساز – (قسمت سوم)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این قسمت، آخرین بخش مقاله است. در قسمت اول به تعریف انواع انضباط و مقررات و ضرورت به کارگیری انضباط در حل مشکل رفتارهای مسئله­ساز پرداخته شد و در قسمت دوم انضباط منفی یا تنبیه تشریح گردید.
در این قسمت انضباط جامعه مطرح و به چند رویکرد ویژه برای ایجاد انضباط از قبیل: تحلیل نتایج، روش تیادتا (PRICE)، رویکرد مدیریت یک دقیقه ­ای و رویکرد ضربه تشریح شده است. در آخر هم ویژگی ­های یک نظام انضباطی آمده است.
با توجه به ضرورت اعمال انضباط در سازمان پلیسی، آشنایی با روش­ هایی عملی برای حل مشکلات انضباطی و رفتارهای مسئله­ ساز (در این مقاله) می­ تواند برای مدیران اجرایی و فرماندهان سطوح مختلف ناجا مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .