بررسی نگرش دانش آموزان شهر تهران به نیروی انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

انتخاب یک‌حرفه جلوه‌ای از شخصیت است و مشاغل نظامی و انتظامی‌ خدمت در نظام شغلی ویژه است و بین مشاغل لشگری و کشوری اختلاف‌ آشکاری وجود دارد.تصمیم‌گیری در انتخاب شغل،پیچیده و عوامل متعددی‌ از جمله عوامل فردی،شخصیتی،اجتماعی،اقتصادی،محیطی،منزلتی و اعتباری در آن مؤثر است.هم‌چنین کارکردهای نهادهای مختلف مثل خانوانده، کارگاه‌ها،آموزش‌وپرورش و حکومت نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای‌ دارند. جوان امروزی نمی‌داند پس از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان یا دانشگاه‌ چه‌کاره می‌شود و چه سرنوشتی خواهد داشت.او در فکر این است که در جایی مشغول شود و حرفه‌ای داشته باشد تاحد اقل هزینه زندگی خود را بتواند تأمین کند و بیکار نباشد.به همین دلیل گرایش شغلی جوانان،کمتر از یک‌روال‌ و روند منطقی برخوردار است.به همین جهت باید از نقطه نظرات،تصورات‌ ذهنی و نوع نگرش‌های جوانان،به ویژه دانش‌آموزان سال چهارم،که در آینده‌ شغل نظامی‌گری از جمله حرفه پلیس می‌تواند یکی از ترجیحات شغلی آنان‌ باشد،مطلع شد.در این تحقیق به بررسی موانع ایجاد و توسعه گرایش بین‌ جوانان برای اشتغال در نیروی انتظامی پرداخته شده و محقق به دنبال این مهم‌ بوده که نگرش و گرایش دانش‌آموزان را از زوایای مثبت و منفی موضوع مورد بررسی قرار داده و در نهایت روشن کند که گرایش و یا عدم گرایش دانش‌آموزان‌ به نیروی انتظامی متأثر از چه عواملی است.متغیر وابسته در این تحقیق نگرش‌ دانش‌آموزان می‌باشد و برخی از متغیرهای مستقل عبارتند از:منزلت نیروی‌ انتظامی در ذهن دانش‌آموزان،شغل،درآمد،تحصیلات والدین و هم‌چنین‌ رشته تحصیلی،میانگین معدل دانش‌آموزان و تماشای فیلم پلیسی توسط دانش‌آموزان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2