شیموتروریسم و نقش نیروی انتظامی در مبارزه با آن

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه امام حسین (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

عوامل شیمیایی به موادی اطلاق می‌شود که سلول‌های‌ تنفسی،گوارشی و پوستی موجود زنده را متلاشی کرده و باعث کشتارهای دسته‌جمعی و مصدوم شدن تعداد زیادی‌ از افراد و از بین رفتن حیوانات و گیاهان م می‌گردد. این عوامل از مخرب‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی‌ جهان امروز است که باتوجه به کاربرد مکرر آن توسط قدرت‌های دیوانه از یک‌سو و تروریست‌های منحرف از سوی دیگر،ضرورت تجهیز دفاعی کشورهای جهان سوم، بلکه همهء مردم جهان در مقابل تهدیدات شیمیایی به خوبی‌ احساس می‌شود. امروزه عوامل شیمیایی چون عوامل عصبی،تاول‌زا، خفه‌کننده،ناتوان‌کننده و عامل مؤثر در خون،مورد توجه‌ تروریست‌ها قرار گرفته است.به همین سبب آموزش نیروی‌ پلیس و تجهیز آنها به لوازم دفاعی در مقابل اعمال‌ خرابکارانه باید مدنظر قرار گیرد. در این مقاله انواع راه‌هایی که درجهت انتشار آلودگی‌ شیمیایی ممکن است مورد استفادهء تروریست‌ها قرار بگیرد و نیز راه‌های مقابله مورد بررسی قرار گرفته است و نقش‌ بازدارندهء پلیس در جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی‌ تبیین گردیده است.اصولا با عنایت به اثرات روانی‌ وحشت‌آور عوامل شیمیایی در بین مردم،وجود نیروی‌ پلیس به‌عنوان عناصری آماده که با تجهیزات کامل،همیشه‌ در صحنه حضور دارد،تا حدود زیادی باعث دلگرمی و آرامش‌خاطر جامعه خواهد گردید و اثرات روانی مثبتی‌ خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2