درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

جامعه‌شناسی ادبیات پلیسی در ایران معاصر از جمله مسائل شایان توجه و مهمی است که مورد غفلت پژوهشگران مسائل اجتماعی ایران قرار گرفته و با توجه به ماهیت غیر مردمی و استبدادی حکومت‌های قبل از انقلاب اسلامی، پلیس نیز به تبع حکومت‌های مزبور، جدای از مردم و بعضاً در تقابل با آنان قرارمی‌گرفت. مطالعه و کالبد شکافی ادبیات پلیسی نوین در ایران معاصر، دروازه‌ای به شناخت و معرفت نسبت به بسیاری از پدیده‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی فرهنگ، سنن، رسوم و مسائل اجتماعی ایران معاصر می‌باشد. از جمله آثار ارزشمند در این قلمرو، کتاب در خور توجه «گزارش‌های نظمیه از محلات تهران» است. ادارهُ نظمیه اولین سازمان پلیسی نوین است که کند وکاو در آن می‌تواند آینه‌ای برای به تصویر کشیدن وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران در بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب کشور باشد. امید آن که گام مزبور آغازی پرثمر در مسیر مطالعات عمیق‌تر در این عرصه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .