پلیس و تنش (استرس) «قسمت دوم»

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی آموزشکده نورماندیل

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

افراد و کارکنان سازمانهای پلیسی همچون‌ کارکنان سایر سازمانهای اجتماعی بنابر دلایل‌ مختلف تحت فشار و تنش‌های گوناگون قرار دارند که اکثر این موارد به صورت‌های مختلف در ابعاد جسمی،روحی و روانی آنان اثر گذارده و زندگی‌ فردی،خانوادگی و اجتماعی آنان را دچار التهاب و مشکلاتی می‌نماید. در این مقاله ضمن بررسی دقیق موضوع و تعیی عوامل تنش‌زا در محیط کار و فعالیت افراد پلیس،به شیوه‌های برخورد و کنترل این عوامل‌ تنش‌زا پرداخته می‌شود.و در ادامه به موضوعاتی‌ چون تعریف و تنش،منابع تنش‌زا،حرفه و شغل‌ پلیس در سطوح و طبقات مختلف پرداخته‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2