تحول حقوق شهروندی به سوی تأمین انتظام شهری

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در شهرهای بزرگ آگاهی از حقوق اجتماعی شهروندان و تمهید شیوه‌های تعمیم آن خود از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری‌ اجتماعی و انتظامی است از جمله کارکردهای عمده نهادهای‌ انتظامی حفظ حقوق شهروندی از یک سو،و از سوی دیگر توجه‌ شهروندوان به وظایف و نیز حقوق شهروندی خود است.شناخت‌ شیوه‌های قابل اجرا در دستیابی به یک نظام جامع ممکن و تضمین‌ یافته از حقوق اجتماعی شهروندی به عنوان پیش درآمدی بر موضوع‌ انتظام شهری بیش از هر زمانی به یک ضرورت اجتماعی تبدیل شده‌ است. تعریف شهروندی چیست؟آیا در این تعریف فقط شهروندان‌ ذی‌حقتند و یا بحث از حقوق متقابل مردم و دولت بر یکدیگر است؟ در این خصوص صاحبنظران چه می‌گویند؟اما نتیجه‌گیری مهم آن که‌ مفهوم شهروندی طی ادوار مختلف بر حسب فلسفهء سیاسی موجود و نیاز طبقات مردم دستخوش تغییرات گردیده است. در ادامه،حقوق شهروندی در جوامع باستان و یونان-که نقطه‌ عطف جامعه شهری و مدنیت دنیای غرب است-و دوران پس از رنسانس و از نظر اندیشمندان جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت به رویکرد نوین در خصوص موضوع حقوق‌ شهروندی و مفهوم آن در دوران جدید پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .