گونه های مختلف جرم

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

در این مقاله گونه‌های مشابه جرم به پنج نوع تقسیم شده است،اولین مورد جرم،شامل جرائم خشن و جرائم مربوط به اموال است که مرتکبان این نوع‌ جرم بیشتر جوانان می‌باشند.نوع دیگر جرائم اصطلاحا مربوط به«یقه‌ سفیدان»می‌باشد.آنان افرادی هستند که از طبقات متوسط اجتماع و بالاتر بوده که حوزه قانون‌شکنی و جرم آنها در محدودیت شغلی و با استفاده از جلب‌ اعتماد مردم است؛ویژگی جرم این دسته افراد در این است که نگرانی عمومی‌ را برنمی‌انگیزد. جرائم دستهء سوم مربوط به تخلفات شرکت‌ها است که انجام این دسته از جرائم نتیجه کار جمعی می‌باشد و به منظور جلب هرچه بیشتر سود صورت‌ می‌پذیرد. جرائم سازمان‌یافته،چهارمین نوع جرم می‌باشد که توسط گروه‌های‌ سازمان‌یافته تبهکاری هدایت می‌شوند. آخرین گونه جرم،اصطلاحا به«جرائم بدون قربانی»معروفند.این‌ اصطلاح برای نشان دادن فعالیت‌هایی است که به سبب نقض اخلاق عمومی و نه به سبب آسیب‌رسانی مستقیم دیگران،غیرقانونی اعلام شده است؛مانند قماربازی.اگرچه این نوع جرائم را بدون قربانی نامیده‌اند،ولی در اصل قربانی‌ نیز می‌گیرند،مانند کسی که هروئین مصرف می‌کند خود قربانی این نوع جرم‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .