نقش و وظیفه پلیس (قسمت آخر)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

پلیس چه وظایفی دارد؟آنها وظیفه خود را چگونه انجام می‌دهند؟اصولا وجود نیروی پلیس‌ به چه منظوری است؟آیا مأموریت این نیرو محدود به«اجرای قوانین»یا«جلوگیری از وقوع‌ جرم»است؟ در قسمت اول به بررسی مسائل فوق‌ پرداختیم.اینک در این قسمت به ترتیب به بیان‌ نظرات و ارزیابی عمومی از عملکرد پلیس، انتظارات مردم و میزان رضایتمندی آنان از اقدامات پلیس،اختلاف پلیس و مردم در خصوص‌ تعیین اولویت‌های پلیسی پرداخته و در خاتمه به‌ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از کلیه مباحث فوق‌ می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .