امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه امام علی (ع)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

«امر به معروف»و«نهی از منکر»دو فریضه بزرگ و دو فرع از فروع ده‌گانه دین مبین اسلام محسوب می‌شوند. گذشته از عنایت خاص قرآن کریم به این موضوع و نیز سیرهء نظری و عملی پیامبر اکرم(ص)و دیگر اولیای دین،در نگاه‌ امیر المؤمنین علی علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد.آن حضرت امر به معروف و نهی از منکر را عنایت دین،قوام شریعت و با فضیلت‌ترین‌ اعمال بندگان خدا توصیف می‌نماید که حتی از جهاد در راه‌ خداوند نیز بالاتر است.از دیدگاه آن حضرت این دو فریضه‌ برکات فراوانی در جامعه اسلامی به دنبال دارد و در مقابل‌ ترک آنها مستوجب نزول بلا و خطرات زیادی است.مراتب‌ سه‌گانه امر و نهی(قلبی،لسانی،یدی)خصوصیات آمر و ناهی،رابطه امر به معروف و نهی از منکر با جهاد و اقامه‌ حدود و نیز لزوم نصیحت کردن و نصیحت پذیرفتن، همچنین فضیلت امر و نهی عوام نسبت به خواص،و رعایا نسبت به حکام،از دیگر فرازهای بیانات علوی در تبیین‌ جایگاه و ارزش امر به معروف نهی از منکر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .