مدیریت اطلاعات در نیروی انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

چکیده

مبحث اطلاعات از مباحثی است که این سازمان‌ همواره با آن سرو کار دارد ولی خود در تولید آن سهم و نقش معینی ندارد.از طرفی خود تولیدکننده اطلاعات است‌ و از طرف دیگر مصرف‌کننده و در نهایت کنترل کننده‌ اطلاعات منتشر شده در سطح جامعه است.این نیرو وظیفه‌ دارد براساس ساز و کارهایی ویژه از هر نوع اطلاعات حتی‌ شایعات موجود در سطح جامعه نمونه برداری و آنها را از طریق مدل‌سازی،ارزیابی و تجزیه و تحلیل نماید. بنابراین مبحث و مدیریت اطلاعات در این نیرو بسیار وسیع و باید در سطح گسترده و تحت عنوان یک علم مستقل‌ مورد بحث قرار گیرد.بنا به توسعه و تنوع و حساسیت‌ اطلاعات و در دهه‌های اخیر برای استفاده از این حجم‌ وسیع اطلاعات،فن‌آوری‌های ویژه‌ای به وجود آمده که‌ شناخت و استفاده از این فن‌آوری‌ها برای نیروی انتظامی‌ واجب و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .