انضباط و رفتارهای مسأله ساز

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

در این مقاله پس از تعریف انضباط، انواع آن شامل: انضباط مثبت، انضباط منفی و انضباط جامع شرح داده می‌شود. در انضباط مثبت، قوانین و مقررات، رفتارهای مسأله‌ساز و آداب انتظامی که کارکنان باید از آن اطلاع داشته باشند تا انضباط مثبت تحقق پیدا کند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از آنجا که انضباط مثبت همیشه کارساز نبوده، لزوم استفاده از انضباط منفی و فرایند آن بیان می‌شود. در ادامه در مورد انضباط جامع به عنوان شیوه انضباطی پیشرفته بحث می‌گردد؛ در این روش، نظام‌های مدیریت یک دقیقه‌ای، روش جزء به جزء، تحلیل تعادل، نتایج، روش PRICE مطرح می‌گردد.از آنجا که تحقق مأموریت‌های ناجا نیاز به اجرای انضباط مؤثر دارد و در این راستا، آشنایی بیشتر با شمایل و روش‌های اجرایی انضباط در سایر نظام‌های پلیس ضرورت دارد؛ لذا، این مقاله انتخاب و ترجمه شده است امید است مورد استفاده همکاران آموزشی و مسؤلان اجرایی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .