اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

کاهش سریع سن اعتیاد و مصرف، در کنار قاچاق و توزیع نسبتاً آسان مواد مخدر و شیوع نامیمون این پدیده خطرناک در میان جوانان و نوجوانان کشور، زنگ خطر و هشداری آشکار و جدی برای جامعه ما به شمار می‌رود که سلامت روحی و روانی جمعیت بسیار جوان و امنیت اجتماعی و ملی را تهدید می‌کند. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به مثابه یک ناهنجاری، فی نفسه، خود علت و عامل بسیاری از ناهنجاری‌ها و کجرویهای اجتماعی بشمار می‌رود. گستره و ابعاد روزافزون این پدیده شوم آنچنان وسیع است که «حدود 05% از جمعیت کل کشور مستقیم و یا غیر مستقیم با اعتیاد مرتبط می‌باشند و آمارها حکایت از وجود 3 میلیون معتاد در کشور دارد. اگر این تعداد را در یک خانواده 4 نفری ضرب کنیم رقم 21 میلیون حاصل می‌شود و در صورتی که بستگان نزدیک این افراد را نیز به شمار آوریم این رقم بیش از 42 میلیون خواهد شد» 2 ناکار آمدی روش‌های متداول برای پیشگیری، کنترل، مهار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، ضرورت تجدیدنظر در استراتژی، روش‌های مقابله و علمی نمودن روش‌ها و متمرکز کردن فعالیت‌های نامنسجم و پراکنده موجود را ایجاب می‌کند. نوشتار حاضر، کندوکاوی است پیرامون اعتیاد، قاچاق مواد مخدر و مؤلفه‌ها و متغیرهای احتمالی دخیل در آن، امید که عنایت و امعان‌نظر دست‌اندرکاران مبارزه با این بلیه شوم و خطرناک را در جهت اتخاذ تدابیر کاربردی و علمی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .