آسیب شناسی حکومت ها و جوامع از دیدگاه امام علی (ع)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

آسیب‌شناسی حکومت‌ها و جوامع از دیدگاه امام علی (ع)،اعم از انقراض دولت‌ها و تمدن‌هاست و جنبه‌های وسیع‌تری را شامل می‌شود. زوال و انقراض، نه فقط شکست نظامی و سیاسی را در برمی‌گیرد، بلکه مشتمل بر غوطه‌ور شدن جوامع در امواج گناهان، به زوال نعمت‌ها دچار شدن، به ذلت و خواری و نزول عذاب الهی و عقوبت نیز می‌گردد. در بخش‌های مختلف این مقاله، عامل اصلی تهدیدکننده جوامع و حکومت‌ها و سپس سایر عوامل مهم دیگر موردبحث قرار گرفته و پس از آن آسیب پذیری های حاکمان و مدیران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.