رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کار ویژه نیروی انتظامی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

.عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

عوامل جغرافیایی از دیرباز به عنوان یک عنصر مهم و تأثیرگذار در سیاست کشورها مطرح بوده است و در ادامه، همین توجه و تمرکز بر عنصر جغرافیا، اندیشه های ژئوپولیتیک، شکل یافته است. عوامل جغرافیایی به همان میزان که در شکلگیرى سیاست و مقوله سیاستگذارى در مفهوم کلان آن مؤثر هستند، بر امنیت و سیاستگذاریهای امنیتی نیز تأثیر میگذارند. لذا در این پژوهش سعی شده است با توجه به اصطلاح جغرافیایی (Security Geo (به بررسی عوامل جغرافیایی مؤثر بر امنیت یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی پرداخته شود. به همین منظور با در نظر گرفتن ژئوپولیتیک به عنوان یک مفهوم کلان (که مفهوم ژئوسکیوریتی را نیز در برمی گیرد) به تمایز این مفهوم با مفهوم جغرافیای سیاسی اشاره کرده و عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک و اندیشه های ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به مفهوم امنیت جغرافیایی که بیشتر مورد توجه دستگاههای امنیتی و انتظامی است پرداخته و بر عواملی چون موقعیت، شکل، وسعت و مشخصات ظاهری که در امنیت داخلی و ملی کشور مؤثر هستند، تأکید می شود. عوامل جغرافیایی مثل حضور آمریکا در اطراف مرزهای ایران، تنوع همسایگان، تنوع مرزی،و ترانزیت موادمخدر و قاچاق کالا مجموعه عواملی هستند که بر گرفته از موقعیت، شکل،وسعت و مشخصات ظاهری جمهوری اسلامی ایران هستند و کارکردهای نیروی انتظامی و پلیس را تحت تأثیر قرار داده اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .