تفهیم اتهام در مقررات کیفری ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

تفهیم اتهام به متهم چیست و شرایط آن کدام است؟چه ارتباطی با اصل برائت دارد؟اصلی که اشعار می‌دارد در حقوق کیفری اصل بر این است که همه افراد بی‌گناه هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. تفهیم اتهام، تبیین و تشریح جرم ارتکابی و پیامدهای قانونی آن به متهم است به نحوی که از موقعیت فضایی و حقوقی تکالیف خود به طور کامل مطلع شود. در این زمینه دست‌اندرکاران قضایی و انتظامی در زمینه تفهیم اتهام، وظایفی دارند. همچنین ضابطان دادگستری بدون تعیین تکلیف توسط احکام قضایی بیش از 42 ساعت نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند. از سوی دیگر، متهمان نیز حقوقی دارند که از جمله آن، سکوت آن‌ها در مقابل سؤالات است. داشتن وکیل نیز از حقوق متهمان است، ملاقات با دوستان و اقوام در هنگام بازداشت موقت و نیز نپوشیدن لباس زندانی و سایر مقررات مربوط به زندانیان از حقوق مسلم متهمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.