پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

رویکرد «پلیس جامعهمحور» در یکی دو دهه گذشته نه تنها به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ تجربی نیز رشد قابل توجهی داشته است و به جرات می توان گفت یکی از مهمترین ملاک های اثربخشی و کارایی «پلیس جامعهمحور» توانایی ان در کاهش احساس ناامنی شهروندان است. به لحاظ نظری با توجه به اتخاد رویکرد پایین به بالا و شکل دهی و ارتقای سرمایه اجتماعی و از طریق شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و توجه به دیدگاه هاى شهروندان، «پلیس جامعه محور» میتواند به افزایش رضامندی، احساس امنیت و در نهایت کیفیت زندگی آنها کمک کند. از لحاظ تجربی نیز شواهد حاکی از آن است که پیاده سازی برنامه های «پلیس جامعه محور» و آگاهی شهروندان ازاین امر، فارغ از شیوه اجرای آن، دربیشترموارد موجب کاهش احساس ً ناامنی شهروندان شده است، با این حال به دلیل پیچیدگی موضوع «ترس از جرم» و «احساس ناامنی» بعضا نتایج متناقضی نیز حاصل گردیده است. در این مقاله پس از مقدمه ای کوتاه، به بررسی احساس امنیت و برخی نظریه های تبیین کننده آن، از جمله «پلیس جامعه محور» پرداخته می شود. بخش دوم مقاله نیز به «پلیس جامعه محور»، تعاریف، ابعاد و مؤلفه های جدید در افزایش ضریب امنیتی شهروندان می تواند داشته باشد، اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.