کمیته انقلاب اسلامی تجربه ای در سپهر پلیس جامعه گرا و مردمی (1357-1362تهران)

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

کمیته انقلاب اسلامى یکى ازاولین نهادهاى مهم انقلابى بود که به صورت خود جوش توسط توده هاى عظیم مردم در درون مساجد محله هاى کشور تشکیل شد که مأموریت اصلى آن مراقبت از امنیت شهر و روستاها و مبارزه با عناصر رژیم پیشین و ضد انقلاب بود. طى فرمان تاریخى حضرت امام خمینى (ره) این نهاد، از 23 بهمن 1357 تأسیس و تا پایان سال 1369 در صحنه امنیتى، سیاسى و اجتماعى کشور نقش فعالى داشت. ضرورت تشکیل این نهاد در آن برهه از زمان، فقدان آمادگى لازم از سوى نیروهاى رسمى پلیس یعنى شهربانى و ژاندارمرى، به دلیل وقوع انقلاب و اهمیت حفظ انقلاب اسلامى بود. اقشار مختلف تأثیر گذار در تشکیل و حیات این نهاد مردمى، عبارت بودند از: روحانیون متعهد، برخى از زندانیان سیاسى آزاد شده، استادان دانشگاه و دانشجویان، کارگران، کارمندان و همه افراد دلسوز انقلاب اسلامى. مهمترین اقدامات این نهاد انقلابى ومردمى نیزعبارتاند از: کشف و دستگیرى گروهک التقاطى فرقان، شناسایى و کشف کودتاى نوژه در تیرماه 1359 ،مقابله با توطئة گروه هاى لیبرال، تشکیل کمیته کلانترى هاى تهران، ایجاد گشت خیابانى در سطح شهرها، اجراى طرح هاى حفاظت از انتخابات، حفاظت از شخصیت هاى انقلابى، شرکت در جبهه های نبرد حق علیه باطل؛ در ضمن فرمایش های حضرت امام خمینى (ره) و مقام معظم رهبرى در همه موارد تأیید کننده این نهاد مردمى بوده است. متأسفانه على رغم اهمیت این مسئله، تاکنون مطالعات دقیقى از حیث معرفى آن نهاد به جامعه و بر شمردن نقش آن در امنیت داخلى کشور و کمک و مساعدت به نیروهاى پلیس، صورت نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . .
  • . .
چکیده [English]

.