بررسی تحولات مفهومی امنیت در محیط امنیتی

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بررسی امینت، جایگاهی محوری در بررسی روابط بین الملل دارد. هنگام اندیشیدن به امنیت، معنای در امان بودن دولت از حمله، همراه با امکان جنگ، و پرسش هایی درباره تهدید، کاربرد عملی و مهار مدیریت نیروی نظامی بیش از هر چیزی به ذهن متبادر می شود؛ اما امنیت پیچیده تر از این موارد است. مشکل اصلی در بررسی امینت در دوران س از جمگ سرد این است که بر سر چیستی امنیت هیچ گونه توافقی وجود ندارد. تلاش برای درک نحوه تعریف امنیت دو علت دارد: اول اینکه، بررسی های امنیت، عناصری هنجاری وجود دارد که سبب می شود تحلیل گران و سیاستگذاران نتوانند از طریق بررسی داده های تجربی روی تعریف واحدی به توافق برسند. بنابراین، چگونگی دریافت و ادراک مفهوم امنیت، بستگی به انواع قیود و چند و چون هایی دارد که به آن بسته می شود. در این مقاله برآنیم تا از مفاهیم امنیتی به دو منظر ثابت و سنتی و معنای عینی آن پرداخته و سپس در خصوص مفهوم مبتنی بر محیط که در مسایلی از قبیل ماهیت محیط، شکل محیط و شرایط بنیادین و تنوع و روابط امنیتی، بررسی لازم را انجام دهیم و در پایان این امکان فراهم می شود که در بررسی تحولات مفهوم امنیت در محیط امنیتی و تفکیک حوزه های مفهوم شناسی نتیجه لازم حاصل شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.