نقش «سامانه اطلاعات جغرافیایی» در پیشگیری وضعی از بزه دیدگی گردشگران خارجی در ایران

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

شکست برنامه ­های اصلاح و تربیت بزهکاران در نظام عدالت کیفری، متفکران سیاست جنایی را به دست کشیدن از تمرکز بر اصلاح انگیزش­ های مجرمانه بزهکار و در عوض، تأکید بر کاهش فرصت ­های فیزیکی و محیطی ارتکاب بزه سوق داده است. پیشگیری محیط­ مدار و وضعیت­ محور، لزوم تعمیق پیوند میان دو دانش مدیریت گردشگری و جرم­ شناسی را ضروری می­ کند.کاربست­ برنامه­ های پیشگیری وضعی، اثر چشمگیری بر کاهش نرخ بزه‌دیدگی جهانگردان خارجی در بازدید از نواحی خاص جغرافیایی ایران (بیابان، تالاب، غار و...) دارد. فناوری مکان­ یابیِ GIS ضمن توانمندسازی پلیس در رصد مخفیگاه‌های مجرمان سازمان یافته و باندی به طور عام در همه جرائم، خصوصاً تشخیص وضعیت امنیت محیطی گردشگاه‌های بالقوه خطرساز (برای گردشگرد خارجی را سنجش پذیر می‌کند.
    روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده­ ها و اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ­ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته ­های یژوهشی نشان می­ دهد که از جمله دیدگاه­ های مطرح در زمینه تحلیل و تبیین رابطه مکان و بزهکاری، نگرش پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) است. مبنای دیدگاه فوق آن است که با طراحی صحیح و استفاده مناسب و موثر از محیط ساخته شده به وسیله انسان، امکان کاهش نرخ بزهکاری و ارتقاء امنیت در افق رو به رشدی قابل رصد است. این مقاله با تشریح ارجحیت «الگوی نظارت الکترونیکی بر اساس داده‌های GIS» بر «الگوی گشت زنی پیاده» نیروی انتظامی‌جهت تأمین امنیت گردشگران خارجی نشان می‌دهد GIS، نقطۀ عطف میانکنش   «جرم‌شناسی پیشگیری محیطی» و «اکوتوریسم» در حمایت شایسته از گردشگران خارجی در مقابل بزه‌دیدگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.