صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راه‌‌های نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه: در طول تاریخ بشر، جرم، گناه، کجروی اجتماعی و عدم رعایت هنجارها و ارزش‌ها در سطح جامعه باعث بروز مشکلات متعددی شده و همیشه بشر در اندیشۀ صیانت از فرد و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بوده است. نیروی انتظامی با توجه به این‌که مسئول حفظ آرامش و برقراری نظم و امنیت عمومی است و به دلیل مبارزه با آلودگی‌‌های اجتماعی و مجرمان و بزه کاران، مأموران نیروی انتظامی در معرض آسیب‌ها و انحرافات قرار دارند. به همین علت در معرض تهدیدهای فراوانی بوده که این مهم، مسئولان و مدیران ارشد را به اندیشه‌ی راه کارهای صیانت از کارکنان ناجا و پیشگیری از وقوع جرم و گناه بین آنان واداشته است.
هدف: تبیین صیانت و پیشگیری از جرم و گناه از منظر قرآن کریم و راهکارهای نهادینه کردن آن در بین کارکنان ناجا می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع بنیادی بوده و به دلیل کیفی بودن بررسی‌ها و مطالعات از روش توصیفی، کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده کرده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: صیانت قرآنی نظر به پیشرفت و تعالی انسان‌ها  دارد و راهنمایی‌‌های قرآن با هدف جلوگیری از سقوط انسان به ورطه انحراف و جرم است و به همین‌دلیل خداوند متعال در قرآن کریم با شیوه‌‌های مختلفی پیام قرآن را که شفا، رحمت، موعظه و هدایت برای مؤمنین و خسران برای زیان‌کاران است به انسان‌ها ابلاغ می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.