عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان پسر دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : عنوان و چکیده و متن مقاله

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام ‏نور شهرستان بوکان

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

زمینه و هدف: مصرف مواد مخدر یکی از مهم­ترین آسیب ‏های اجتماعی و از مصادیق عمده انحرافات محسوب می شود که می‌تواند پایه و اساس بسیاری از آسیب‌ها و معضلات اجتماعی در سطح جامعه شود و کل نظام اجتماعی و افراد آن را تهدید کند.
روش: در این مقاله با دیدگاهی جامعه‌شناختی به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در استفاده دانشجویان از مواد مخدر پرداخته شده است. در بخش نظری مقاله از نظریه پیوند افتراقی سادرلند و نظریه پیوند اجتماعی هیرشی استفاده شده و بر مبنای این نظریه‌ها، فرضیات تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه دربارة 100 نفر از دانشجویانی که از مواد مخدر استفاده کرده‏اند، انجام گرفته است.
یافته‌ها و نتایج: بر مبنای یافته‏ های مقاله می‌توان گفت که دوستی و ارتباط دانشجویان با کسانی که از مواد مخدر استفاده می‌کنند، هم­جواری دانشگاه رازی و خوابگاه‏ های آن به محله باغ ابریشم، سکونت دانشجویان در بیرون از خوابگاه ‏های دولتی و ناامیدی دانشجویان به اشتغال و ازدواج بعد از فارغ‌التحصیلی در استفاده آنها از مواد مخدر مؤثر بوده است. بنابراین می‌توان گفت که برنامه‌ریزی برای کاهش و حذف این عوامل ساختاری مؤثر در گرایش دانشجویان برای استفاده از مواد مخدر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
چکیده [English]

.