راهکارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390

نوع مقاله : مقاله مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه ی تعلیم و تربیت واحد علوم و تحقیقات

2 دکترای مشاوره، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

زمینه وهدف: هدف از پژوهش حاضر « راه­کارهای پیشگیری از سرقت موتورسیکلت در شهرستان دشتستان در سال 1390» می باشد.سوالات تحقیق با در نظر گرفتن پنج عامل یعنی انگیزة سرقت، تاثیر زمان و مکان سرقت، شیوه­های سرقت، چگونگی جلوگیری از سرقت، تاثیر عوامل انتظامی از سرقت در دو گروه مورد مطالعه (سارقان، کارشناسان) مطرح و بررسی شده است.
روش: این تحقیق از نوع «توصیفی»و به شیوه «پیمایشی» صورت گرفته است و با روش نمونه گیری تصادفی ساده،تعداد50 نفر از کارشناسان از بین150 نفر کارشناس و همچنین از بین 160 نفر سارق موتورسیکلت تعداد 50 نفر از سارقان، انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها‌ و نتایج: ‌یافته­ های تحقیق نشان می­ دهد مهم­ترین عامل سرقت موتورسیکلت، تاثیر عامل زمانی و مکانی بوده است و از طریق اقدامات پیشگیرانه نظیر شناسایی سارقان حوزة استحفاظی و تحت کنترل قرار دادن آنها، ملزم نمودن شرکت­ های سازنده موتورسیکلت به داشتن شماره های محرمانه و ... می­ تواند نقش به­سزایی در کاهش سرقت موتورسیکلت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
چکیده [English]

.